Partner Strategiczny


Czytaj więcej
Fundacja Empiria i Wiedza została powołana przez Bank Gospodarstwa Krajowego i ma na celu tworzenie lepszej przyszłości Polski poprzez inwestowanie w edukację, w oparciu o równe szanse w dostępie do niej.
Fundacja Empiria i Wiedza została powołana przez Bank Gospodarstwa Krajowego i ma na celu tworzenie lepszej przyszłości Polski poprzez inwestowanie w edukację, w oparciu o równe szanse w dostępie do niej. Fundacja wspiera kształcenie Polaków na wielu poziomach, począwszy od młodzieży szkolnej, przez studentów, a skończywszy na osobach zajmujących kluczowe stanowiska w strategicznych sektorach spółek skarbu państwa. Solidny Kapitał Intelektualny to podstawa nowoczesnego, silnego gospodarczo państwa, liczącego się na arenie międzynarodowej.

Partner Strategiczny

Wydarzenie Econverse Cup realizowane jest we współpracy z Partnerem Strategicznym - Fundacją Empiria i Wiedza.

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram